فروش تهران

۰۹۱۲۶۳۴۲۲۶۲
۰۹۱۲۵۵۴۷۲۲۹

کارشناسان رسمی فروش کارخانه

۰۹۱۴۳۴۰۳۴۶۳
۰۹۱۴۴۴۷۳۹۲۴
۰۹۱۴۴۴۸۵۵۹۰

دفتر مرکزی فروش مستقیم کارخانه

۰۴۴٫۳۲۳۴۱۷۹۶

۰۴۴٫۳۲۳۴۶۶۱۲

۰۴۴٫۳۲۳۷۹۱۸۸

آدرس کارخانه :

ارومیه – شهرک صنعتی فاز دو توسعه بلوارمهارت واحدهای ۱۱و۱۹و۲۰

دفتر مرکزی فروش گروه صنعتی اسکندری :

ارومیه – بزرگراه خاتم الانبیا – بعد از ورودی خیابان المهدی ابتدای باند پایین بزرگراه فروشگاه گروه صنعتی اسکندری