نتایج جستجو

آبسردکن با آب جوش

آبسردکن برای تهیه آب سرد جهت نوشیدن مخصوصاً در فصل تابستان از دستگاهی بنام آبسردکن استفاده می کنند که در منازل، اداره ها، اماکن عمومی، اماکن آموزشی، تفریحی، سینماها و غیره یافت می شود. عملکرد سیکل مکانیکی و الکتریکی آب سرد کن شبیه یخچال می باشد، مجموعه آن درون یک محفظه با اسکلت آهنی قرار […]